Om Rönnby mötesplats

Mötesplatser för äldre i ramnäs

Innehåll

  Framtidens digitala äldreomsorg - redan här?

  fonder ensamma kvinnor

  Fem forskare från Mälardalens högskola kommer att prata om bland annat digitala mötesplatser, robotar och virtuell verklighet inom vården. Ensamhet är ett stort och vanligt problem bland äldre, och att minska ensamhet är viktigt för den äldre personens fysiska och psykiska hälsa.

  Digitala sociala aktiviteter har potential att minska social isolering och upplevd ensamhet.

  mötesplatser för äldre i lane- ryr

  Vårdpersonalens dokumentation hämtas också in tillsammans med intervjuer om deras erfarenheter av omvårdnaden om personerna under interventionstiden. Presentationen ger exempel på välfärdsteknik som erbjuds som hemtjänstalternativ runt om i Sverige, följt av äldre och anhörigas upplevelser av att använda sig av elektronisk hemtjänst kl Presentationen innehåller resonemang och exempel på varför vi ska ha robotar inom vården, reflektioner om kulturens betydelse för våra attityder och acceptans för hälso- och välfärdsteknik och robotar, samt några konkreta exempel på vad det idag finns för robotar att använda i vård och omsorg och hälso- och sjukvård.

  Presentationen kommer att handla om attityder till användning av hälso-välfärdsteknik, såsom robotar, inom äldreomsorgen.

  singlar i flemingsberg

  En vanlig uppfattning är att äldre personer som är i behov av stöd vill ha hjälp av människor och inte teknik, men vad anser de äldre själva?