Näshult och stenberga dating sites

Mötesplatser för äldre i össeby

Vision, prioriteringar och mål i Össeby församling Församlingsinstruktion år Alla församlingar ska ha en församlingsinstruktion. Här beskrivs vad församlingen ska arbeta med under de närmaste åren, och vilka visioner och prioriteringar som ska ligga till mötesplatser för äldre i össeby för verksamhet och beslutsfattande.

Denna församlingsinstruktion har arbetats fram under hösten av kyrkoråd och kyrkoherde.

Sexgeschichte schwangern

Även anställda, förtroendevalda och församlingsbor har deltagit i detta arbete. Vision Össeby församlings vision är att växa in i framtiden där ingen ska lämnas utanför. Nutidens verksamhet har traditionen som grund. Prioriteringar Under de närmaste fyra åren ska Össeby församling arbeta för att skapa fler mötesplatser för att se och möta de behov som finns hos människor idag. Utvecklingsområde Engagemang och delaktighet ska uppmuntras. Församlingen ska möjliggöra för frivilligkrafter att ta plats och få ansvar.

Perspektiv I allt arbete ska hänsyn tas till hållbarhets- och barnperspektiv. Illustrationer Susanne Engman Den grundläggande uppgiften enl kyrkoordningen Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och på dejt nittorp återupprättas.

Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift.

Träffpunkterna i Vallentuna Upplev Vallentuna -

Össeby församling vill erbjuda ett varierat gudstjänstliv som ska vara relevant för såväl troende som sökare i alla skeden av livet. Össeby församling vill arbeta medvetet med ett genomtänkt barn- och ungdomsarbete så att de unga blir en del av församlingslivet och ser konfirmationen som en naturlig följd.

dejt aktiviteter i väskinde kungsäter dating apps

Möjlighet till samtal om livet och undervisning i kristen tro ska erbjudas i olika sammanhang. Ingen ska lämnas utanför Össeby församlings gemenskap.

Vi tror att alla både har något att ge och behov av stöd och uppmuntran. I församlingen finns både plats för den som vill bidra och den som är i behov av hjälp. Össeby församling vill i alla sammanhang peka på att hopp finns och vara en öppen gemenskap.

kvissleby par söker man dejta asiatiska kvinnor i sverige

Uppdraget att sprida evangelium - det glada budskapet - ska märkas i alla verksamheter. Illustration Susanne Engman samvärldsbeskrivning Össeby församling finns i Vallentuna kommun, tillhör Svenska kyrkan och är en del av Stockholms stift.

Församlingsborna påverkas av både lokala och globala förutsättningar, men också av den kristna tron och andra livsåskådningar. Össeby församling är en av Svenska kyrkans två församlingar i Vallentuna kommun.

Kyrkeby Bränneri

Till ytan är Össeby församling större än Vallentuna församling. Medlemsnivån är något högre än snittet i Sverige.

bollstabruk par söker man par söker man i multrå och sånga

Antalet invånare ökar. Vallentuna kommun planerar för nya bostäder i församlingens område inom de närmaste tio åren. Integrationsutmaningar finns. Engagemanget för att möta och stötta flyktingar är utbrett i församlingen.

Mötesplatser och aktiviteter

Många nya volontärer har engagerat sig inom integrationsarbetet. I Össeby finns ett flertal förskolor och två grundskolor, Karbyskolan och Kårstaskolan, närmaste gymnasieskola finns i Vallentuna tätort. Inom församlingens geografiska område finns ett flertal idrottsklubbar och föreningar.

Global klimatoro men också lokal påverkan av väder och vind berör församlingsborna i Össeby. Församlingen vill vara tillgänglig och synlig i hela det geografiska område som tillhör Össeby. Samverkan med organisationer, föreningsliv och samhället i övrigt är viktigt, och personliga kontakter värdefulla. I församlingen finns fyra medeltida kyrkor: Össeby-Garn, i Lilla Garn, som ligger invid Husaån, en del av den gamla Långhundraleden.

Angarn, som mötesplatser för äldre i össeby invid Angarnssjöängen med sitt rika fågelliv. Vada, med sin närhet till Vada sjökullar, den gamla gravplatsen från Vendeltiden. Kårsta, mitt i den byggnadsminnesmärkta Kårsta by. Kårsta kyrka är Stockholms stifts nordligast belägna kyrka.

Mötesplatser

Alla kyrkor används regelbundet både i gudstjänstliv, kyrkliga handlingar och genom församlingens konsertliv. All verksamhet är öppen för alla.

Enklare utegympa med Korpen vid Kvarnbadets utegym kl. Till och med 31aug Tisdag Kubb eller boule vid Kvarnbadets utegym kl. Enklare utegympa med Korpen vid Össeby IP utegym kl. Till och med 31 aug. Torsdag Bingo bakom kulturhuset kl.

På den grunden kan man bygga med guld, silver eller ädelstenar, trä, gräs eller halm. Össeby har en stor rikedom i form av historia och vackra miljöer, det gäller såväl kyrkor som omgivningar i samhället. Vi ska ta tillvara på möjligheter att inspireras och använda oss av det som finns i vår närmiljö.

single i västerås badelunda burträsk dejt

Församlingen ska verka för en verksamhet som är relevant för både församlingsbor och nyinflyttade. Vi vill därför möta människor där de är och skapa andliga rum och kyrklig närvaro på många platser och i flera sammanhang. Detta ska även utvecklas vidare på sociala medier och andra kanaler.

Vi vill skapa långsiktig relation till barnfamiljer och aktivt arbeta för att stärka barnverksamheten så att fler barn kan delta i församlingens grupper för olika åldrar. Vi vill öka dopfrekvensen så att fler får dopets gåva.

Det skall också mynna ut i att många unga är delaktiga i församlingslivet och att fler konfirmerar sig.

norrala dejtingsajt fristad- gingri mötesplatser för äldre

I beslut som rör barn ska vi lyssna på på dejt gånghester perspektiv och göra en barnkonsekvensanalys. Barnens egna frågor om tro ska få plats och barnen ska vara medbestämmande i delar av aktiviteterna. Össeby församling ska vidareutveckla musikverksamheten genom att stärka sången i gudstjänsterna och ha en bred konsertverksamhet. Församlingen ska aktivt arbeta med körer för flera åldrar och att öka musikinslagen i barn- och ungdomsverksamheten.

Utrymme för frivilligkrafter ska intensifieras.