Sara Leandersson, Hällebergsgatan 36, Ytterby | resurgepillsreview.com

Hitta sex i ytterby, Kerstin Lindberg

hitta sex i ytterby

Den stora högen till höger i bild är skadad genom urgrävning, troligtvis spår efter en gammal jordkällare. Gravfältet ingår i en spännande historisk miljö som omfattar den medeltida borgruinen Ragnhildsholmen, Kastellegården med Ytterby gamla kyrkoruin och lämningarna efter gamla Kungahällas stadsområde.

På gravfältet Stora Smällen i Ytterby socken finns det totalt fornlämningar — högar, en domarring, resta stenar och runda, ovala, tresidiga samt skeppsformiga stensättningar.

Caroline Sommerlind

De femton högarna är ganska små, mellan sex och tio meter i diameter, och upp till en och en halv meter höga. En hög är dock 20 meter i diameter. De runda stensättningarna är från sex till ljusdal- ramsjö dejta kvinnor meter i diameter och upp till en drygt en halv meter höga.

hitta sex i ytterby

De ovala är som längst elva meter långa och upp till sex meter breda. De fyra skeppsformiga stensättningarna är upp till 13 meter långa och fyra meter breda.

Hur ser man då skillnad på stensättningarna och högarna?

hitta sex i ytterby

Jo, stensättningarna är rena stenkonstruktioner, ofta övervuxna med ett tunt lager mossa eller gräs. Högarna har ett tjockare torvlager och är ofta mer välvda till formen.

Mats Petersson

Att tänka på som besökare Gravfältet ligger på privat mark. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

hitta sex i ytterby

Trakten kring Västra Porten-Smällen Gravfältet Västra Porten - Stora smällen ligger på en bergshöjd med utsikt mot en uppodlad dalgång i sydost. Nordre älv skymtar i sydväst.

Apoteksgruppen Ytterby, Stationsgatan

Foto: Malin Richard Med tanke på gravfältets storlek kan man anta att det legat flera järnåldersgårdar i närheten av gravfältet. Man bodde i ensamliggande gårdar och brukade den lättodlade moränjorden på åkrar som låg i anslutning till gårdarna.

hitta sex i ytterby

De som ligger begravda på gravfältet har troligen bott och brukat jorden i närheten av gravarna. Gårdarna och åkrarna låg ofta i kanten av dalgångarna på den lättodlade moränjorden. Troligen låg hitta sex i ytterby flera gårdar nära Västra Porten - Stora Smällen.

Jonas Andreasson

I samband med arkeologiska undersökningar strax söder om gravfältet har man funnit en sådan bosättning, där man bland annat påträffat flera huskonstruktioner från järnålderns olika perioder. Det största huset är en hallbyggnad som mäter hitta sex i ytterby 48 meter x 10 meter och som troligen är från folkvandringstid. Det finns dessutom flera mindre gravfält i närheten.

Flera fornborgar i närheten Det finns också flera fornborgar i närheten.

hitta sex i ytterby

En ligger på Ranneberget drygt tre kilometer söder om gravfältet. En annan ligger cirka tre kilometer öster om gravfältet på Hisingssidan av Nordre Älv på ett berg som kallas för Rannebergs näsa. Även den stora borgen vid Djupedal ligger inte långt bort, cirka sex kilometer sydöst om gravfältet på Hisingssidan. Fornborgar dateras ofta till mitten av järnåldern, men kan vara både äldre och yngre.

I Västsverige ligger de alltid på höjder, gärna med branta stup på åtminstone en sida.

Per Larsson

Idag kan man ofta se rester av murar, bestående av stenar som fogats samman utan murbruk kallmurning. Exakt vad fornborgarna var för typ av anläggningar vet man inte riktigt.

Träningen 28 april blir av. Många av killarna har Vårcupen denna förmiddag men det verkar som ändå 20 st killar avser komma. Vi skall ju i dagarna övergå till att träna på måndagar. Dock är första gången isf Valborgsmässoafton och vi har inte satt upp denna dag i träningskalendern.

En vanlig teori är att de hade någon form av försvarsfunktion, kanske som tillflyktsort i orostider. I dessa gränstrakter med viktiga vattenväger kan man nog tänka sig sådana funktioner.

Sarah Jones: One woman, five characters, and a sex lesson from the future

Andra teorier är att de fungerade som handelsplatser, kultplatser, boskapsfållor eller vårdkasar. Kanske hade de olika funktioner under olika perioder.