Varför Havak?

Skövde dating site

Innehåll

  skövde dating site

  Skövde dating site som ligger på Kilgatan 2 på Holmängen i Vänersborg beräknas bli helt klart under nästa år. Här kommer vi samla vår verksamhet i första hand för nätauktioner. Havak är ett värderingsbolag i grunden som hjälper företag, privatpersoner, myndigheter och konkursförvaltare i huvudsak med värderingar, försäljning och auktioner.

  skövde dating site

  Vi är ett bolag som bygger på förtroende och samarbete och har en gedigen kunskap. Allt har ett värde Vi har varit delaktiga i alla typer av värderingar och försäljningar — från det lilla till det stora.

  skövde dating site

  Vi arbetar även med företagsrådgivning. Vår utgångspunkt är att allt har ett värde. En maskin, exempelvis, som anses vara uttjänt av en person kan komma till stor nytta för någon annan.

  Vi har kontor i Vänersborg, Älvängen och Karlstad, men hanterar uppdrag där behoven finns, främst i västsverige. Välkommen att kontakta oss! Vi tar hand om hela processen utifrån kundens behov.

  skövde dating site

  Till exempel vid ett dödsbo så säkerställer vi en korrekt värdering, dokumentering, försäljning, och om så önskas, tar vi även hand om tömning, städning mm.