Vi stödjer inte din webbläsare!

Mötesplatser för äldre i trollhättan, Nyttoeffekter

Samorganisation Trollhättan - PRO

Arbetet har utförts i strukturerad projektform och involverat en rad aktörer. Politiker — Beslut om införande av e-handel taget i omsorgsnämnden. Förvaltningschef och verksamhetschefer — Ansvariga för beslut kring införande och ramar. Verksamhetsutvecklare välfärdsteknik — Ansvarig för pilotprojektet och implementeringsprocessen.

tollarp1 dating app kvinna söker man kirseberg

Har tagit fram information och utbildningsmaterial, ansvarat för utbildning av e-handelsansvariga och för att ge information till berörda funktioner såsom biståndsenheten och enhetschefer.

Höll i uppföljningar, samlade frågor och svar och hade den inledande kontakten med leverantören av e-handel. Har varit ansvarig för kontinuerlig information till politiker, förvaltningsledning och andra berörda funktioner före, under och efter införande.

bankeryd göra på dejt dating site saxtorpsskogen

Upphandling — Upphandlingsavdelningen i Trollhättans Stad har genomfört upphandlingen i samverkan med verksamhetsutvecklare.

Den genomförda pilotstudien låg till grund för kravställan. It-avdelningen — Utför beställning av surfplattor, har ansvar för kontouppgifter tillhörande surfplattan, uppdateringar och ser till att mötesplatser för äldre i trollhättan har relevanta appar och genvägar från start.

Äldre personer med diabetes, 7.5 hp

Enhetschefer — Ansvarade för genomförandet och gav förutsättningar med tid och resurser för uppstart. Ansvarar nu för att möjliggöra det löpande arbetet när personal och brukare kommit igång med inköpen.

Svarar på frågor från brukare, anhöriga, god man eller andra berörda. E-handelsansvariga — Utsedd medarbetare på varje hemtjänstenhet med ansvar för att ge stöd för uppstart och skapande av konto hos aktuell butik tillsammans med brukaren.

Visa alla Mötesplatser och träffpunkter Träffpunkter eller mötesplatser finns på de flesta orter i landet och arrangeras ofta av kommunen. Men det kan också vara privata eller ideella aktörer som står bakom eller så är drivs de i samarbete mellan flera olika.

E-handelsansvarig ger också stöd till sina kollegor så att de kan genomföra de digitala inköpen tillsammans med brukaren. Medarbetare inom hemtjänsten — Verkställer insatsen e-handel tillsammans med brukarna med stöd av enhetschef och e-handelsansvarig i verksamheten. Gruppledare och planerare — Ansvarar för schema- och insatsplanering vid information och uppstart av konto för e-handel, genomförande av inköp enligt biståndsbeslutet och eventuellt mottagning och uppackning vid leverans.

Biståndshandläggare — Ansvarar för det individuella beslutet om stöd för inköp utifrån gällande lagstiftning och informerar om att inköpet kommer att utföras via e-handel med stöd av hemtjänstpersonal.

Övriga aktörer Leverantör av tjänsten för e-handel.

Öppen verksamhet Trollhättan

Högskolan Väst har följt implementeringen med fokus på både implementeringsprocessen och effekten av e-handel för både brukare och personal. Projektgrupp upphandling — Representanter för medarbetare, enhetschef och verksamhetschef från hemtjänst samt biståndsbedömare och upphandlingsavdelningen. Projektgrupp implementeringsprojekt — Medarbetare och enhetschefer inom hemtjänsten, medarbetare från biståndsenhet, upphandlad e-handelsbutik samt verksamhetsutvecklare.

Forum för e-handelsansvariga — Tillgång till digitalt rum på intranätet där material, frågor och svar, kontaktuppgifter finns. Nyttoeffekter Ökad delaktighet vid inköpet.

  1. Visa alla På dagverksamheten har man möjlighet att äta och fika tillsammans, spela spel, gå promenader eller samtala med andra.
  2. Singlar gislaved
  3.  - Шифр, над которым работает «ТРАНСТЕКСТ», уникален.
  4. «Ничего себе маленькая шишка», - подумал Беккер, вспомнив слова лейтенанта.
  5. Относительно .
  6. Хорошо бы их вытянуть.

Ökad social samvaro med personal när inköpet sker i hemmet istället för i butiken. Förbättrad fysisk hälsa med mer variation i kost och tillgång till större sortiment av varor utifrån tex specialkost.

dating sites i två systrar kvinna söker man njurunda

Ökad tillgänglighet till och insyn i butikens utbud. Ökad trygghet genom att köpet utförs i hemmet och bättre kontroll på kostnader i samband med sitt inköp. Möjlighet att bibehålla självständighet vid inköp för den som efter uppstart kan genomföra inköpet själv.

Minimerar brukarnas fysiska kontakter i samband med inköpen och minskar på så sätt risken för smittspridning. För medarbetare Ökad säkerhet med minskad kort och kontanthantering. Förbättrad fysisk arbetsmiljö med minskade tunga lyft i samband med inköpet i butik och vid leverans.

Färre transportsträckor för personalen.

Vi stödjer inte din webbläsare!

Ökad social samvaro i samband med insatsen inköp då personalresurser används i den brukarens hem istället för i butik. Minimerar medarbetarnas fysiska kontakter i samband med inköpen och minskar på så sätt risken för smittspridning.

insjön mötesplatser för äldre revsund speed dating

För verksamhet Personalresurser används tillsammans med individen istället för i butik. Förbättrad arbetsmiljö för personalen i form av mindre stress runt inköpen och inga tunga lyft. Säkrare hantering av den enskildes värdesaker som kontanter, bankkort. Tiden för utförande av insatsen minskar då mindre tid läggs i butik och vid transporter, även om tiden för att hantera inköpen i hemmet ökar något mot tidigare.

Möjlighet att utföra inköpet på andra tider än dagtid påverkar möjligheten till bättre personalplaneringen. För samhället Ökat välbefinnande hos individen ger förutsättningar till minskade kostnader för hälso- och sjukvård.

Bättre arbetsmiljö ger ett mer varaktigt och över tid hållbart arbetsliv med minskade kostnader för tex sjukskrivningar. Samordnade transporter ger positiva effekter på miljön. Lösning och förutsättningar Kommun: Surfplattor med abonnemang för internetuppkoppling. För invånare: Inget krav på egen utrustning då personalen har med sig surfplatta vid inköpet.

Dagverksamhet Trollhättan

Övriga förutsättningar: Det underlättar betydligt mötesplatser för äldre i trollhättan uppstarten om brukaren har e-legitimation, bankdosa mötesplatser för äldre i trollhättan e-post. Lösning E-handelslösningen består av ordinarie e-handelsplattform som upphandlad varukedja tillhandahåller publikt.

I lösningen ingår också hemkörning till dörr eller vid behov in till köket. Det digitala inköpet sker via surfplattor. Varje enhet har det antal surfplattor de är i behov av beroende på antal brukare med aktuell insats.

Surfplattan har abonnemang för datatrafik.

åsarp singlar träffa singlar högsbo

Verksamhetsutvecklare har tillsammans med it-avdelningen tagit fram en specifik profil för e-handel vilket anges när surfplattan beställs. Surfplattorna administreras av it-avdelningen vilket innebär att surfplattan har ett visst innehåll utifrån profilen när den levereras till verksamheten för att underlätta inköpen. It-avdelningen kan vid behov skicka västra hagen dating sites uppdateringar, spärra surfplattor, låsa upp surfplattor, skicka ut nya appar och så vidare.

Processbeskrivning Identifiera Hemtjänsten i Trollhättans Stad utför omkring insatser per vecka åt personer i behov av stöd för inköp av dagligvaror. Insatsen inköp är en biståndsbedömd insats som utförs av hemtjänstpersonal till brukare boende i ordinärt boende. Insatsen utfördes tidigare genom att medarbetaren hämtade en inköpslista, tog sig till butiken, utförde inköpet genom att plocka varor, stå i kö och betala för att sedan leverera varorna hem och där ofta packa upp varorna åt brukaren.

Därefter lämnade medarbetaren brukaren. Detta sätt att utföra insatsen på innebar begränsningar i brukarens möjlighet att vara delaktig i sina inköp. Inköpen var ofta ensidiga, tillgången till butikens sortiment begränsad, liksom möjligheten att bli inspirerad till en mer varierad kost. Samtidigt var det svårt för brukaren att ha insyn och kontroll på ekonomin i samband med inköpen.

Hemtjänstens medarbetare ägnade stor del av sin arbetstid i butiken och till transporter i samband med insatsen. Inköpen var också ett fysiskt krävande arbete med tunga lyft och mycket transporter. Personalen var ofta hänvisade till att använda brukakarens bankkort eller kontanter vid betalning vilket upplevdes som osäkert och riskfyllt. Det var inte heller ovanligt att medarbetaren fick åka tillbaka till butiken för att byta varor som blivit fel för att man misstolkat vad som stod på inköpslistan.

Trollhättans stad såg behov av att: Göra brukaren mer delaktig i sina inköp.

Trollhättan • E-hälsomyndigheten

Hjälpa brukare till en bättre kosthållning. Ge brukaren mer kontroll på sin ekonomi. Ge medarbetarna en lugnare arbetsmiljö med mindre tunga lyft. Ge brukare och medarbetare mer tid tillsammans. Undersöka Utifrån det identifierade behovet fattade omsorgsförvaltningen beslut om att undersöka om e-handel skulle kunna vara ett alternativ till det traditionella sättet att utföra insatsen på.

Det bestämdes att en pilotstudie skulle genomföras inom hemtjänsten för att utreda möjligheterna och identifiera eventuella effekter som e-handel skulle kunna ha för brukaren.

Studien syftade också till att undersöka hur e-handeln skulle påverka organisationen och vilka krav det skulle ställa på förändrat arbetssätt. Testa Pilotstudien genomgick tre faser innan man blev nöjd med utfallet.