Beskrivning av boendet

Halland single, ‎Halland / Dalarna (From: "Super Smash Bros. Ultimate") - Single by Jojo Tunes on Apple Music

Each Best Western® branded hotel is independently owned and operated. All rights reserved. Integritets och Cookie policy Vi värnar om din integritet och för oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. VÃ¥r hemsida använder cookies dels för att optimera hemsidans funktion och dels för att kunna läsa statistik. Genom att du besöker och använder vÃ¥r hemsida eller dess tjänster förstÃ¥r du och accepterar hur vi hanterar dina personuppgifter enligt vÃ¥r integritetspolicy.

Best Western International, Inc. Om halland single inte godkänner villkoren och bestämmelserna i denna policy, vänligen avstå från att använda denna Site, samt från att delge BWI någon form av personlig information genom vår Site, eller någon annanstans. Licensierade hotell och dotterbolag är självständiga enheter som varken ägs halland single kontrolleras av BWI eller BWI:s underställda företag.

Licensierade hotell och dotterbolag kan ha egna integritetspolicys, vilka kan skilja sig från denna policy. Om du vill veta vilken integritetspolicy ett enskilt licensierat hotell eller dotterbolag har, var god läs igenom deras respektive policys och inte denna policy. Denna policy är utformad för att i ett mycket brett spektrum beskriva hur vi hanterar information på ett globalt plan, men halland single hantering kan vara mer begränsad i vissa områden på grund av restriktioner i form av lagar.

I de fall att någon del eller bestämmelse i dessa villkor enligt lag ej är tillåten i ditt land, din stat eller i din provins, så godkänner du att de resterande delar i dessa villkor som är tillåtna enligt lag skall gälla halland single den maximalt godkända tid som lagen medger att de gäller.

Vi får samla in personlig information om dig från ett antal källor, vilka inkluderar: genom hemsidan; genom reservationer och genom kundservice; genom sociala medier och märkets digitala kanaler t. Facebook, Twitter ; från BWI:s dotterbolag, från licensierade hotell, underställda bolag eller annan tredje part; eller när du i annat fall frivilligt ger din personliga information till oss, vilket inkluderar personlig information given till oss i samband med vårt lojalitetsprogram d.

Vi får även kombinera den personliga information som vi samlar in med personlig information som är offentlig, med personlig information som vi får från andra, och med personlig information som vi får genom att jämföra med andra. Insamlingen och användningen av personlig information, oavsett om den gjorts separat eller kombinerad, görs i enlighet med, och för de syften som är beskrivna i denna policy. Detta kan till exempel innebära att vi lagrar och använder information om ett hälsomässigt behov som du har delgett halland single, för att vi ska kunna ge den informationen till ett licensierat hotell, så att det hotellet sedan ska kunna erbjuda dig ett rum med lämplig utrustning.

Vi samlar varken in eller lagrar känslig information från dig om du inte har delgivit den frivilligt. Genom att delge oss känslig information så godkänner du att vi samlar in, hanterar och lagrar den informationen i enlighet med villkoren i denna policy. Denna information krävs för att vi ska kunna skapa ett konto åt dig och för att du ska kunna hantera ditt konto. Denna information krävs även för administrationen av BWR-programmet och för att du ska kunna ta del av BWR-programmets fördelar.

När du registrerar dig, eller väljer att fortsätta ditt medlemskap i BWR-programmet godkänner du BWR:s villkor och bestämmelser tillgängliga på Www. Com och ger ditt uttryckliga, skriftliga godkännande till alla handlingar utförda av oss som i enlighet med denna policy rör din personliga information.

Om du fortsätter att använda dig av Siten efter ett upphörande av BWR-programmet godkänner du alla handlingar utförda av oss som i enlighet med denna policy rör din personliga information.

BWI får samla in, använda och delge personlig information för ett eller flera av följande syften: Genomförande av en reservation eller informationsförfrågan. För att vi ska kunna utföra en begäran från dig, såsom en kreditkortstransaktion eller en bokning av en reservation på något av våra licensierade hotell runt om i världen genom vårt centrala reservationssystem, eller för att kunna skicka dig marknadsföringsbrev, informationsbrev eller nyhetsbrev när du bett om det och för att göra dessa brev, samt Siten personlig enligt dina preferenser.

Best Western Hotel Halland - Stayforlong

Du godkänner till exempel att vi samlar in betalningsinformation från dig när du gör en reservation genom BWI:s centrala reservationssystem och att vi får använda och delge den halland single för att genomföra din reservation.

BWI halland single en site som kan nås över hela världen, kundservicecentrum och datorer med databaser, i USA. För att administrera och driva våra frivilliga medlemskapsprogram, inklusive lojalitetsprogram så som BWR, vilka ger medlemmarna möjligheten att tjäna och lösa ut belöningar, poäng eller kredit i samband med programmen. Best Western Travel Card®. För att hantera och skicka ett Best Western Travel Card. Ett Best Western Travel Card är ett kort med lagrat värde på, vilket kan användas för att betala för logi rumstaxa och eventuella skatter på licensierade hotell världen över.

Du godkänner även att vi får använda din personliga information som vi anser nödvändigt för att ge dig tillstånd att använda och inlösa ett Best Western Travel Card. Administrativ och annan kommunikation. För att delge dig viktig information som rör Siten, ändringar i våra villkor, bestämmelser och policys, eller annan administrativ information t. Normalt sett ber vi dig om en viss typ av personlig information när du väljer att delta eller redan deltar i denna typ av marknadsföring, och vid den händelse att du vinner ett pris.

Vi använder denna typ av personlig information för att administrera marknadsföringen. Att delta i denna typ av marknadsföring är helt frivilligt, och du kan välja huruvida du vill delge din personliga information eller inte.

Halland - Single by Anders Jonsson | Spotify

Du bör alltid noggrant läsa igenom reglerna för varje marknadsföring om det finns några som du deltar i, eftersom dessa kan innehålla viktig ytterligare information om hur BWI använder din personliga information.

I det fall att marknadsföringens regler angående behandlingen av din personliga information skiljer sig från denna policy, så gäller marknadsföringens regler före policyns. För att utföra undersökningar och för att be dig om svar i halland single frågeformulär, för att vi ska kunna erbjuda bättre produkter och tjänster till gäster och besökare på vår hemsida. Att delta i en undersökning och att besvara ett frågeformulär är helt frivilligt. För att vi ska kunna spåra, hantera och svara på en kunds förfrågningar till halland single kundservice och för att kunna förbättra och stärka kundens upplevelse.

Du halland single även att vi kan komma att överföra din personliga information till tredje part som tillhandahåller tjänster, till dotterbolag, och licensierade hotell, för att dessa ska kunna spåra, hantera och svara på kundservicefrågor. Interna företagssyften. För våra interna företagssyften, så som dataanalys, granskningar, utveckling av nya produkter, förbättring av Siten, förbättring av våra tjänster, identifiering av nya användartrender och besöksmönster, fastställande av effekten av vår marknadsföring, och för att vi ska kunna möta kontraktåtaganden t.

Vårt juridiska ansvar. För att kunna följa juridiska eller reglerande krav eller yrkanden i enlighet med lagen, ett domstolsbeslut, en stämning, eller en annan juridisk process. E-post till vänner. För att ge dig tillstånd att vidarebefordra information om våra produkter, tjänster och licensierade hotell till en annan individ, till exempel en vän eller kollega.

halland single

Om du önskar använda denna funktion så kan du behöva uppge halland single individs namn och e-postadress till oss, och du ger oss godkännande att använda denna individs namn och e-postadress för att underlätta skickandet av meddelanden till denna individ och all personlig information — som till exempel ditt namn och din e-postadress — som du gett i samband med att du uppgett att du velat skicka meddelandet till denna individ, kommer att delges denna.

Genom att använda dig av denna funktion så bekräftar du att du har tillstånd att använda och delge oss mottagarens namn och e-postadress för detta syfte. Vi kommer inte använda mottagarens namn eller e-postadress för något annat syfte än att skicka e-posten, förutom när vi delger dig ett annat syfte vid den tidpunkt då du delger oss denna persons personliga information, förutsatt att vi inte har samlat in denna information separat på annat sätt.

  • När New European Bauhaus lanserades var det samstämmigt i regionen att initiativet passar helt in på den utveckling som pågår i våra regioner och den kompetens vi har.
  • Täfteå dating

Samarbetsföretags kreditkort. För att marknadsföra och bli behörig för Best Westerns samarbetsföretags kreditkort. Annat användande.

  • Select Page A hotel with an annex and unique possibilities Gottskär Hotel is located near Kungsbacka on the peninsula of Onsala that offers fresh air and quiet environment with nature and sea close by.
  • Dating app i strängnäs

Vi kan komma att använda din personliga information på andra sätt än de sätt som beskrivits i denna policy, förutsatt att du har givit oss godkännande att använda oss av denna information på andra sätt än de ovan nämnda.

Du godkänner att vi kan komma att delge din personliga information med BWI:s underställda företag, så att de kan använda denna personliga information för de syften som beskrivs i denna policy. BWI:s underställda företag är ålagda att skydda din personliga information enligt denna policy. BWI är den enhet som är ansvarig för hanteringen av den personliga information som används av BWI halland single dess underställda företag.

Licensierade hotell, dotterbolag och tredje halland single. Du godkänner också att vi får dela din personliga information med licensierade hotell, dotterbolag och annan tredje part som kan dejting lima- transtrand världen över, för de syften som beskrivs i denna policy t.

Tredje part som levererar tjänster. Du godkänner att vi har tillstånd att dela din personliga information med tredje part i syftet att denna ska kunna tillhandahålla sådana tjänster som är nödvändiga för den löpande driften av BWI, vilket inkluderar driften av program såsom BWR och Best Western Travel Card. När vi lägger ut hanteringen av din personliga information på entreprenad till en tredje part som tillhandahåller tjänster, så kräver vi att denna tredje part ska skydda din personliga information med nödvändiga säkerhetsåtgärder och att denna tredje part ska begränsa sin användning av din personliga information till att endast innefatta halland single syften som har lett till att vi har delgivit informationen.

Partners till BWR. BWI får även delge din personliga information till företag som vi har ingått partnerskap med eller som är marstrand singel kvinna i vårt BWR-program, för att halland single det möjligt för dig att tjäna in och lösa ut belöningar, poäng, eller kredit i samband med ditt BWR-medlemskap och enlighet med dina valda preferenser för hur du ska tjäna och spendera poäng och liknande t.

Personlig information som du delger oss i samband med marknadsföring kan komma att delas med en tredje parts sponsor av marknadsföringen oavsett om denna marknadsföring är vår eller ejeller delges på annat sätt som är i enlighet med reglerna som gäller för denna marknadsföring. I händelse av en omorganisation, sammanslagning, försäljning, joint venture, övertagande, överlåtelse eller annat ordnande av alla eller någon del av BWI eller av BWI:s dotterbolags företag, tillgångar eller aktier inkluderande i samband med någon form av konkurs eller liknande händelse har vi tillstånd att i enlighet med denna policy överföra all information som vi samlar in.

Befullmäktigade efterträdare eller mottagare har tillstånd att använda din personliga information på det sätt som beskrivs i denna policy.

halland single

Sociala nätverksforum. BWI har tillstånd att skapa interaktiva tjänster t. All information som du delger genom denna typ av tjänster är offentlig information och kan bli tillgänglig för halland single på Siten och för allmänheten.

Vi uppmanar halland single att utöva diskretion och försiktighet när du bestämmer dig för att delge din personliga information eller någon annan typ av information genom dessa tjänster.

Om du väljer att frivilligt delge din personliga information genom ett sådant forum kan den komma att bli tillgänglig för allmänheten och kan komma att användas av annan tredje part för okända syften.

Tillämpning av lagen; nödfall; tillmötesgående. När du ansöker om ett kreditkort från ett av Best Western samarbetsföretag kommer din personliga information att användas och delges till nödvändig tredje part i enlighet med gällande lagar för syftet att avgöra om du är berättigad till kreditkortet och huruvida kreditinstitutet kommer att godkänna dig för en kredit samt ge dig en kredittjänst.

Ansvar när informationen överförs.

Om en tjänsteleverantör som får personlig information från oss om en registrerad EU-medborgare begår en handling som strider mot principerna i skölden för skydd av privatlivet i EU och USA, så ska vi hållas ansvariga för denna handling, om vi inte kan bevisa att vi är oskyldiga till att ha orsakat den.

Eftersom icke-personlig information inte kan identifiera dig personligen, så kan vi använda och dela denna typ av information med BWI:s underställda företag, licensierade hotell, dotterbolag och annan tredje part för vilka syften som helst, vilket innefattar, men inte begränsas till att sköta och förbättra din åtkomst halland single och användning av vår Site, för att skräddarsy våra tjänster så att de på bästa sätt singel kvinna i aska passa dina personliga preferenser, för att analysera besöksmönster, för att förbättra vår kundservice, och för våra andra företagssyften.

När du navigerar på Siten så tillåter du att vi och våra tjänsteleverantörer kan hämta in särskild icke-personlig information, så som din datortyp Windows eller Macintoshskärmupplösning, OS-version, internetläsare, och internetläsarversion genom att använda automatiserad datainsamlingsteknik. Du godkänner även att vi anlitar en tredjepartsleverantör för att spåra och marknadsföra i BWI:s halland single, för att spåra och analysera din användning av vår Site genom användning av sådana automatiserade datainsamlingstekniker.

Dessa tredje parter ska samla in och dela information med oss på det sätt vi önskar. Användningsinformation om dina besök på vår Site mätning och forskning gällande effektiviteten av vår marknadsföring, spårning av sidobesök och vilka vägar besökare tar när de besöker vår Site, hjälper oss att utvärdera och spåra användandet av vår internetbannermarknadsföring på vår Site och på andra hemsidor, och att spåra användningen av andra länkar från våra marknadsföringspartners hemsidor till vår Site.

Vi kontrollerar inte de spårningstekniker som dessa tredje part använder eller hur de används. Om du har några frågor om en kampanj eller annat innehåll, så bör du kontakta den ansvariga leverantören direkt. En cookie är en enkel textfil som lagras på din dator eller mobila enhet av en hemsidas server. Den innehåller anonym information, till exempel unik identifiering och namnet på hemsidan, såväl som några siffror och tal.

Cookies gör det möjligt för en hemsida att komma ihåg dina preferenser, samt föremål som du har lagt i din shoppingkorg. De flesta webbläsare informerar dig om hur du gör för att sluta acceptera nya cookies, hur du gör för att få notiser om när du får en ny cookie, och hur du halland single existerande cookies. Alternativt kan du även besöka Www. Orgen hemsida som ger utförlig information om hur du avaktiverar cookies på ett stort antal webbläsare för datorer. Om du avaktiverar eller vägrar att ta emot cookies så kan delar av denna Site bli otillgänglig eller sluta halland single fungera korrekt.

Detta nummer identifieras och registreras automatiskt i vår serverlogg när användare besöker Siten, tillsammans med tiden för varje besök och sidan eller sidorna som besöktes. Att samla in IP-adresser är standardförfarande på internet och görs automatiskt av många hemsidor. Vi behandlar IP-adresser, serverloggens filer och relaterad information som icke-personlig information, förutom när vi enligt lag måste behandla dem på annat sätt. DO NOT TRACK Din webbläsare kan låta dig välja dina preferenser för huruvida du halland single tillåta hemsidor att löpande samla in information om dina aktiviteter online på olika hemsidor eller via olika onlinetjänster.

Top Songs By Fredrik Halland

Dessa länkade hemsidor vilka kan inkludera hemsidor för licensierade hotell, dotterbolag och ytterligare BWR-partners, eller tredje part står inte under BWI:s kontroll, och vi är därför inte ansvariga för sekretessbestämmelserna eller innehållet på någon sådan länkad hemsida eller någon länk på dessa hemsidor. Vi tillhandahåller dessa länkar som en bekvämlighet, och inkluderingen av en länk på Siten innebär inte att BWI eller BWI:s dotterbolag rekommenderar eller stödjer den länkade hemsidan.

Om du bestämmer dig för att besöka en tredje parts hemsida som länkats på denna Siten, så gör du det helt på egen risk, och enligt de villkor och avtal för användning och sekretess som gäller på dessa hemsidor. Om du delger någon Personlig information med någon sådan tredje parts hemsida, så kommer din Personliga information att behandlas i enlighet halland single den sekretesspolicy som denna tredje part tillämpar.

SÄKERHET Eftersom din personliga information och dess säkerhet är viktiga för oss, så har vi implementerat säkerhetsåtgärder som innebär skäliga försiktighetsåtgärder mot icke auktoriserad åtkomst, delgivning, ändring eller förstörelse av Personlig information.

Likväl kan inte denna typ av säkerhetsåtgärder förhindra all förlust, åtkomst, ändring eller allt missbruk av personlig information.

halland single

Där lagen kräver det, kommer vi att informera dig om sådan förlust, åtkomst, ändring eller sådant missbruk av personlig information som kan påverka dig, så att du kan genomföra adekvata åtgärder för att skydda dina rättigheter. Vi kan meddela dig via postgång, e-post eller telefon, beroende på vad lagen kräver. Vänligen skicka inte din betalningsinformation eller annan känslig information via e-post eller annan otillräcklig meddelandefunktion t.

Om du har skäl att tro att din kommunikation med oss inte längre är säker t. Vänligen notera att om du väljer att meddela oss via fysisk post så kommer detta att förlänga tiden halland single tar för oss att agera på det påstådda problemet. Om du dock väljer att inte delge viss information till oss så kan det komma att påverka din upplevelse hos oss.

Halland singles

Vi kan till exempel inte ta en reservation utan ett namn, och om vi inte kan delge din personliga information till licensierade hotell eller dotterbolag så kan det vara så att vi inte kan erbjuda dig hela eller delar av reservationstjänsterna, andra tjänster, eller fördelar som är relaterade till medlemskapsprogram.

Om vi inte kan delge din personliga information till annan tredje part, såsom BWR-partners t. Vi kommer att sträva efter att försöka uppfylla din önskan så snabbt som är rimligt möjligt. I vissa områden så kan datalagstiftning eller andra lagar kräva att halland single behöver ditt godkännande innan vi skickar dig information som du inte specifikt har efterfrågat.

Om P4 Halland

Under särskilda omständigheter så kan ditt godkännande vara underförstått t. I halland single situationer så kan det vara så att det krävs av oss att vi måste fråga om ditt godkännande t.

Om du har fått ett marknadsföringsmejl från oss och inte längre vill få sådan e-post, kan du välja att avregistrera dig genom att använda avregistreringsfunktionen i e-postmeddelandet du har fått från oss. Detta innebär att din förfrågan registreras och sparas, om du halland single godkänner marknadsföringsmejl från oss vid ett senare tillstånd, i vilket fall detta innebär att den tidigare förfrågan om avregistrering inte längre gäller.

Om du har ett BWR-konto, så får du välja dina kommunikationspreferenser vid den tidpunkt då du blir medlem i BWR-programmet. När du väl har indikerat dina preferenser så kan du ändra dem genom att logga in åhus dejt aktiviteter ditt konto. Vänligen notera att om du väljer att avregistrera dig från marknadsföringsmejl som beskrivs ovan, så kommer vi inte kunna ta bort din personliga information från databaserna från licensierade hotell, dotterbolag eller tredje part som vi redan har delat din personliga information med.

Information om hur du kan syna din information online finns generellt på Siten eller på det tryckta material där denna typ av personlig information först delgavs. Enligt gällande rätt kan du ha rätt till åtkomst, halland single eller ändringar av den personliga information om dig som vi innehar, och när det är nödvändigt kan du kräva att vi ska uppdatera denna personliga information, till exempel om du tror att den är inkomplett, ogiltig eller föråldrad.

Du kan även fråga oss om vi innehar personlig information som gäller dig.